Impressum

Izdavač
Patriot Media

Adresa
Bosne Srebrene 20, Brčko

E-mail adrese
redakcija@otisak.ba
otisak.ba@gmail.com

Kontakt telefoni
063/214-214
065/898-065

REDAKCIJA

Glavni i odgovorni urednik
Adis Mujdanović

Novinari i saradnici
Dževad Turčalo
Safet Imamović
Hakija Karić
Kristian Bilić
Josip Lelić
Branislav Kondić
Admir Memić

Multimedia
Aleksandar Pantelić
Milan Dragičević
Kenan Ibrišimović

Tehnička podrška
DeltaBH